Kilkanaście faktów o zasiłkach społecznych dla rodaków w NiemczechJeszcze więcej rodaków czynią pracę zyskowną w Niemczech. Dzięki temu nie tylko umieją szacować na odpowiednio odpłatne stanowisko, ale też posiadają moc do przyjmowania niemieckich świadczeń społecznych, które są wyższe niżeliby w Polsce. Na smocy normalizacji unijnych każdy emigrujący człowiek jest bowiem objęty systemem bezpieczeństwa pojedynczego państwa członkowskiego UE, zaś posiada względem tegoż systemu jednakowe prawa oraz przymusy jak podatniki tego państwa.

To szczególnie istotne z kierunku spostrzegania Polaków pracujących w Niemczech, natomiast spędzających wolne w Polsce. Zasiłek tenże przypada albowiem zarówno na potomstwo (dzieciaki) person pozostających w Niemczech, jak i w swoim rodzinnym kraju. Prawo do niego przypada, gdy jedno spośród rodzicieli przez co minimum pół roku (183 dni) pracuje w Niemczech i rozlicza się z miejscowym urzędem podatkowym. Właśnie tak samo jest, kiedy rodzic żyje w Niemczech, a żyjąca w Naszym kraju rodzicielka samotna piastuje dzieci.

O gratyfikację zasiłku można się ubiegać do czterech lat wstecz. Co więcej, dodatkowo pracownicy sezonowi – jeśli podlegają podatkowi dochodowemu zaś ich wpływ brutto w Polsce nie przewyższa progów (ok. 4 tys. euro dla jednostek indywidualnych również około 8 tys. euro dla jednostek odliczenia od podatku remont tkwiących w związku małżeńskim), mają uzasadnienie do zasiłku rodzinnego. Więcej faktów u nas.